Οι επιδράσεις της συμπληρωματικής αγωγής με λυκοπένιο στο οξειδωτικό στρες και στους δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας σε υγιείς άνδρες

Μια τυχαιοποιημένη*, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο παρεμβατική δοκιμή που διεξήχθη από το Εργαστήριο Κλινικής Διατροφογενετικής (Clinical Nutrigenetics)/ Διατροφογενωμικής (Nutrigenomics) του Πανεπιστημίου Yonsei στην Κορέα κατά τη διάρκεια του 2010, συμπεριέλαβε 116 υγιείς άντρες ηλικίας 22-57 ετών, οι οποίοι ήταν συχνοί καπνιστές και καταναλωτές αλκοόλ. Οι υγιείς άνδρες είτε έλαβαν εικονικό φάρμακο, είτε Cardiovit 15mg την ημέρα, είτε 30mg την ημέρα για 8 εβδομάδες. Η συμπληρωματική διατροφή με το σκεύασμα του λυκοπενίου είχε ευεργετικές επιδράσεις στους βιοδείκτες οξειδωτικού στρες, όπως αποδείχθηκε από μειωμένη οξειδωτική βλάβη στο DNA και αυξημένη δραστικότητα δισμουτάσης του υπεροξειδίου (SOD) στο πλάσμα αίματος, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό αντιοξειδωτικό ένζυμο. Οι ενδοθηλιακές λειτουργίες βελτιώθηκαν σημαντικά με την κατανάλωση λυκοπενίου, η συστολική αρτηριακή πίεση και η hs-CRP (υψηλής ευαισθησίας CRP- δείκτης εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου) μειώθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι το λυκοπένιο παίζει ρόλο στις φλεγμονώδεις διεργασίες, παρεμποδίζοντας τη δράση των κυτοκινών. Δεδομένου ότι το Cardiovit περιέχει επίσης β-καροτένιο, βρέθηκε συνεργιστική επίδραση του λυκοπενίου και του β-καροτενίου, πιθανώς αυξάνοντας τις ευεργετικές επιδράσεις σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου αθηροσκλήρωσης.

*Τα άτομα έχουν τυχαία ενταχθεί στην πειραματική ομάδα ή στην ομάδα εικονικού φαρμάκου
Οι διαλυτές ισομορφές των μορίων προσκόλλησης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, όπως είναι το sVCAM-1, χρησιμοποιούνται ως δείκτες ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, καθώς η έκφρασή τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της φλεγμονής. Ιδίως στην αυξημένη δόση, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του sVCAM-1 στο πλάσμα. Ο δείκτης της αντιδραστικής υπεραιμίας των περιφερικών αρτηριών που προκύπτει από το τεστ RH-PAT (reactive hyperemia peripheral arterial tonometry) φαίνεται ότι αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στην ομάδα των ατόμων με μειωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία.

Kim JY, Paik JK, Kim OY, Park HW, Lee JH, Jang Y, Lee JH, Effects of lycopene supplementation on oxidative stress and markers of endothelial function in healthy men, Atherosclerosis. 2011 Mar;215(1):189-95
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886