Μη γενετικά τροποποιημένο προϊόν (non-GMO)

Τα αρχικά GMO (Genetically Modified Organism) σημαίνουν Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός και αναφέρονται σε φυτά, ζώα ή άλλους οργανισμούς των οποίων το γενετικό υλικό έχει αλλάξει με τρόπους που δεν συμβαίνουν φυσιολογικά. Η ένδειξη Non-GMO σημαίνει ότι τα τρόφιμα παρασκευάζονται χωρίς συστατικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Το κατοχυρωμένο εκχύλισμα τομάτας της Lycored είναι το πρώτο εκχύλισμα της κατηγορίας που έχει την πιστοποίηση Non GMO. Η πιστοποίηση αυτή παρέχει στους καταναλωτές τη βεβαιότητα ότι το προϊόν έχει ολοκληρώσει μια σειρά ελέγχων από ανεξάρτητες αρχές σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα Non-GMO. Η ζήτηση για Non-GMO προϊόντα ολοένα αυξάνεται και συμπορεύεται με τη φιλοσοφία της Lycored να αφήσει τη φύση να μας δείξει τον δρόμο προς την ευεξία. Επιπλέον, η πιστοποίηση αντικατοπτρίζει την δέσμευσή μας να προσφέρουμε φιλικά προς τον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886