Οι επιδράσεις των φυσικών αντιοξειδωτικών του εκχυλίσματος της Lycored σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιϋπερτασική θεραπεία

Για την περαιτέρω αξιολόγηση της επίδρασης του εκχυλίσματος τομάτας στην υπέρταση, το Τμήμα Υπέρτασης, της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Negev στο Ισραήλ, διεξήγαγε μια διπλά-τυφλή*, διασταυρούμενη μελέτη κατά τη διάρκεια του 2008, στην οποία συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς σταδίου Ι και ΙΙ [ορίζεται ως η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) μεγαλύτερη από 160 mmHg, η διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) μεγαλύτερη από 100 mmHg ή και οι δύο, μετρούμενες με το υποκείμενο σε καθιστή θέση σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις] που λάμβαναν φαρμακευτική θεραπεία. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της προσθήκης εκχυλίσματος τομάτας στη φαρμακολογική θεραπεία, σε υπερτασικά άτομα μέτριας έντασης με ανεξέλεγκτα επίπεδα αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). 50 άτομα ηλικίας 46-66 ετών εισήχθησαν σε δύο διπλά τυφλές θεραπευτικές περιόδους διαρκείας 6 εβδομάδων η καθεμία, με τυποποιημένο συμπλήρωμα διατροφής Cardiovit ή πανομοιότυπο εικονικό φάρμακο (μία κάψουλα την ημέρα). Το εκχύλισμα τομάτας, όταν καταναλώθηκε από ασθενείς που λάμβαναν χαμηλές δόσεις αναστολέων α-ΜΕΑ (Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης), αποκλειστών διαύλων ασβεστίου ή συνδυασμό των παραπάνω με διουρητικά, είχε κλινικά σημαντική μείωση της ΑΠ- μείωση της συστολικής πίεσης άνω των 10mmHg και της διαστολικής πίεσης άνω των 5mmHg.

*Η κατανομή της θεραπευτικής παρέμβασης είναι άγνωστη τόσο στους ασθενείς όσο και στους ιατρούς
1) Μείωση της ΣΑΠ (SBP) κατά τη λήψη Cardiovit έως την 6η εβδομάδα, έπειτα λήψη εικονικού φαρμάκου για άλλες 6 εβδομάδες και αύξηση ΣΑΠ

2) Μείωση της ΔΑΠ (DBP) και στις δύο ομάδες, μετά την 6η εβδομάδα αύξηση της ΔΑΠ στην ομάδα εικονικού φαρμάκου και μείωση της ΔΑΠ στην ομάδα Cardiovit

Paran E, Novack V, Engelhard YN, Hazan-Halevy I, The effects of natural antioxidants from tomato extract in treated but uncontrolled hypertensive patients. Cardiovasc Drugs Ther. 2009 Apr;23(2):145-51.
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 61 99 886